X
GO
tr-TRen-US
haberler
SİROMA Projesi Sosyal Hizmet Modeli Sürdürülebilirlik Konferansı gerçekleştirildi.
Banu Aktaş
/ Kategori: Haberler

SİROMA Projesi Sosyal Hizmet Modeli Sürdürülebilirlik Konferansı gerçekleştirildi.

SİROMA Projesi kapsamında geliştirilen entegre sosyal hizmet sunum modelinin ve elde edilen kazanımların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kaynakları ve hizmet sunum yapı ve yöntemleri ile uyumlu olarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasına dair yol haritalarının belirlendiği konferansa; Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, ASPB Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Muhammet Örnek, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir, SİROMA Projesi on iki pilot ilin  aile ve sosyal politikalar il müdürleri, sosyal hizmet merkezleri müdürleri, SİROMA Projesi yirmi sosyal hizmet koordinasyon birimi koordinatörleri, sosyal arabulucular, faydalanıcı bakanlıkların uzmanları ve teknik destek ekibi katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan  Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Muhammet Örnek, ‘SİROMA Projesi hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz. SİROMA Projesi yirmi aylık uygulama süresi içinde, Türkiye’de dezavantajlı grupların sosyal içermesinin desteklenmesi açısından umut vaat eden sonuçlara ulaştı. Ulaşılan bu sonuçların Bakanlığımız kaynakları ile artarak devam etmesi için planlamalar yapıyoruz. Konferans süresince siz sahadaki uzmanların sürdürülebilirlik konusundaki görüşleri, önerileri çalışmalarımıza ışık tutacaktır’ dedi.

SİROMA Projesi Sosyal Hizmet ve İstihdam Uzmanı Timo Piiraninen proje kapsamında oluşturulan hizmet sunum modeli hakkında bilgi verdiği sunumunda sürdürülebilirlik ile ilgili önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı  Zeynep Han Akın yaptığı sunumda;  Roman vatandaşlara yönelik yürütülecek politikaları belirlemek, bu konuda eşgüdümü sağlamak ve Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan Roman vatandaşlara yönelik Sosyal İçerme Ulusal Strateji Belgesi 2016-2021 ve Eylem Planı’nın 30 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı temelinde İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulduğunu, Kurul ilk toplantısını 23 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiğini hatırlatan Han, Kurul ilk toplantısında bir önceki yıl gerçekleştiren faaliyetleri değerlendirdi, bu kapsamda raporlama süreci devam ediyor, Bakanlığımız yıl sonunda  ilgili kurumlara çağrıda bulunarak hazırlanan rapor temelinde  bir yıl sonraki uygulanacak faaliyetleri gözden geçirmelerini ve eylem planında gerekli düzenlemeleri yapmalarını isteyecek’ dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay konuşmasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’nın SİROMA Projesine çok önem verdiğini vurgulayarak başladı. Karabay, ‘Sayın Bakanımız oluşturulan sosyal hizmet koordinasyon birimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi. Bugün bu konferansı, yine Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda, siz birim koordinatörleri ve arabulucularımızın sürdürülebilirlik  konusunda önerilerini almak, Bakanlığımızca hayata geçirilecek politikaları bu öneriler temelinde oluşturmak için gerçekleştiriyoruz’  dedi.

 

Önceki Sağlık Ekipleri Ziyaretleri Adana'da
Sonraki SİROMA Sosyal İçerme Konferansı
Yazdır
613

Name:
Email:
Subject:
Message:
x